Oferty dla studentów

3Poniżej prezentujemy oferty polskich i zagranicznych ośrodków skierowane do studentów. Dotyczą one bieżących naborów na dofinansowane szkolenia, kursy, praktyki i staże a także ogłoszenia o konkursach.

 

Szkoły letnie, warsztaty, szkolenia, konferencje:

1. Szkoła letnia 'How to Combat Human Trafficing’ odbędzie się w dniach 19 – 24 lipca 2018 r. we Wrocławiu. Wydarzenie jest skierowane do osób w wieku 18-35 lat i zainteresowanych tytułową problematyką. Opłata dla uczestników z państw Europy Wschodniej wynosi 80 euro i zawiera koszty zakwaterowania i wyżywienia we Wrocławiu. Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztów podróży we własnym zakresie. Istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty lub uzyskania dofinansowania kosztów podróży do Wrocławia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija  w dniu  30 czerwca 2018 r. Więcej informacji na stronie: http://ecpyouth.eu/calendar/iss2018/?utm_source=ARMACAD.info&utm_medium=ARMACAD.info

2. KonferencjaASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS)’odbędzie się w dniach 15-19 października 2018 r. w Brukseli. Wydarzenie jest skierowane do studentów i absolwentów wyższych uczelni w wieku 18-30 lat, pochodzących z 51 państw. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz pokrywają koszty transportu do Brukseli. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 20 maja 2018 r. Więcej informacji na stronie: http://www.asef.org/index.php/projects/themes/education/4442-3rd-asef-young-leaders-summit-asefyls3

 

Wolontariat, praktyki, staże:

  1. Wolontariat na Węgrzech. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Więcej informacji na stronie: http://batortabor.hu/pl/wolontariat/
  2. Wolontariat w Wielkiej Brytanii. Organizator zapewnia zakwaterowanie, kieszonkowe oraz bezpłatny wstęp na wszystkie festiwale (jazzu, nauki, muzyki, literatury) organizowane w Cheltenham. Więcej informacji na stronie:https://www.cheltenhamfestivals.com/volunteers
  3. Wolontariat Europejski (w ramach programu Erasmus+) w Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii, Kosowie i Rosji. Więcej informacji na stronie: http://jedenswiat.org.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/127245/%20https://www.docdroid.net/541pqUC/call-for-evs-volunteers.pdf
  4. Wolontariat we Francji. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Więcej informacji na stronie: http://www.saletyni.pl/dzialalnosc/wolontariat-na-la-salette
  5. Praktyki i wolontariat w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Więcej informacji w załączniku.
  6. Praktyki i staże w Urzędzie Do Spraw Cudzoziemców. Więcej informacji na stronie: http://www.bip.udsc.gov.pl/praktyki-i-staze-w-urzedzie
  7. Praktyki, wolontariat i staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Więcej informacji na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/praktyki__wolontariat_i_staz

 

 

 

Aktualizacja: dr Paulina Szeląg (30.05.2018 r.)