Aktualności

10 lutego 2018

„Polska dekada w Unii Europejskiej – próba bilansu” – spotkanie „oksfordzkie” z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską


W dniu 6 maja 2014 roku w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu gościem piątej edycji tzw. „debat oksfordzkich” była Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska. Debata na temat:

Polska dekada w Unii Europejskiej – próba bilansu

dotyczyła oceny polskiego członkostwa we Wspólnocie Europejskiej po upływie pełnej dekady od podpisania traktatu akcesyjnego 1 maja 2004r.; analizy pozycji i statusu Rzeczypospolitej Polskiej w systemie prawno-instytucjonalnym i decyzyjnym UE; zakresu absorpcji środków europejskich w ramach realizowanej europejskiej polityki spójności i sąsiedztwa (EU Cohesion Policy) oraz wspólnej polityki rolnej (The Common Agricultural Policy); głównych założeń tzw. Nowej Perspektywy Finansowej UE 2014 – 2020; ewolucji statusu UE, prawodawstwa (acquis communautaire) i specyfiki funkcji realizowanych przez Parlament Europejski tj. legislacyjnej, kreacyjnej i kontrolnej oraz tendencji ewolucji „projektu europejskiego” po zapisach Traktatu Lizbońskiego. W ramach politologicznej analizy poruszono kwestie ideologicznych uwarunkowań współczesnej polityki w Polsce i Europie, wpływu zjawiska „deficytu demokracji” na proces wyborczy i funkcjonowanie PE, czynników sprawczych stagnacji rozwoju ekonomicznego i społecznego wybranych państw UE, dylematów związanych z implementacją inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE w stosunkach z Ukrainą i relacji Wspólnoty z Federacją Rosyjską. Prelekcji towarzyszyła otwarta debata z udziałem przedstawicieli wspólnoty akademickiej PANS oraz Narodowego Uniwersytetu Teatru Kina i Telewizji im. Kaprenka-Karego w Kijowie.

http://www.lukacijewska.pl/pl/aktualnosci/region/702-przemyl-wizyta-subowa-w-przemylu

http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/polityczne/polska-dekada-w-unii-europejskiej-spotkanie-w-przemyslu/15086828

http://www.portalprzemyski.pl/elzbieta-lukacijewska-przemyskiej-pwsw-bilansuje-unie/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.623899104354370.1073741869.271399596270991&type=1

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 07.05.2014, 14:29  |  Aktualizacja: 08.05.2014, 13:52