Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe w PANS w Przemyślu

Studia I stopnia – licencjat

stacjonarne, 6 semestrów

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek, prowadzony w PANS w Przemyślu od 2007 r., który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorientowania w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, lecz również zdolności analitycznych i znajomości języków obcych.

2 specjalności

NOWOCZESNY BIZNES W EUROPIE

W trakcie studiów student zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i stosunków międzynarodowych, a po zakończeniu absolwenci:

 • zdobędą wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w UE
 • zdobędą wiedzę na temat prawa podatkowego i cywilnego
 • będą mogli zastosowywać aktualne narzędzie marketingowe

ANALITYKA STOSUNKÓW POLITYCZNYCH I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

Ta specjalizacja daje studentowi możliwość dobrze orientować się i reagować na zmiany we współczesnym świecie, a co najważniejsze – absolwenci nabędą umiejętności:

 • analizowania i prognozowania wydarzeń politycznych i społeczno-gospodarczych
 • wykorzystywania technik perswazji i komunikacji w negocjacjach
 • tworzenia analiz i raportów dla biznesu i mediów

Co po studiach?

Co po studiach Stosunki międzynarodowe w PANS

Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • służbach mundurowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne! Absolwent może również uzyskać tytuł magistra w PANS w Przemyślu.

 

Multimedialna prezentacja kierunku studiów