Instytut

Historia utworzenia Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia sięga 2007 r. Powstał wówczas Instytut Stosunków Międzynarodowych i otwarto nowy kierunek studiów, którym były stosunki międzynarodowe. Kierunek ten funkcjonował w ramach następujących jednostek organizacyjnych:

  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych od 01.10.2007 r. do 31.08.2014 r.,
  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r. (na podstawie Uchwały nr 1/2014 Senatu PANS z dnia 16.01.2014 r. w sprawie utworzenia Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej),
  • Instytutu Nauk Społecznych od 01.09.2015 r. do 21.09.2016 r. (na podstawie Uchwały nr 24/2015 Senatu PANS z dnia 07.05.2015 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Społecznych),
  • Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii od 21.09.2016 r. (na podstawie Uchwały nr 22/2016 Senatu PANS z dnia 21.09.2016 r. w sprawie likwidacji Instytutu Nauk Społecznych i utworzeniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii).

Funkcję dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych pełnił od momentu jego powstania dr Grzegorz Zając, od roku akademickiego 2010/2011 dr hab. prof. PANS Jarosław Moklak, zaś w roku akademickim 2015/2016 dr Marek Ruba (jako dyrektor Instytutu Nauk Społecznych). W latach 2016-2019 funkcję dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii pełnił dr hab. prof. PANS Marek Delong. Natomiast w roku akademickim 2018/2019 dr Agnieszka Pieniążek. Od roku akademickiego 2019/2020 funkcję dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia sprawuje dr hab. prof. PANS Marek Delong.

Instytut mieści się na II piętrze Kolegium Wschodniego. Posiada przestronne sale dydaktyczne, wykładowe i ćwiczeniowe, wyposażone w nowoczesne środki i narzędzia audiowizualne oraz sale komputerowe. Ma także do dyspozycji imponującą aulę uczelnianą. W licznym gronie wykładowców znajduje się wielu uznanych specjalistów w zakresie teorii i praktyki stosunków międzynarodowych. Wykładowcami są także profesorowie zagraniczni. W latach akademickich 2014/2015, 2018/2019 oraz  2019/2020  w Instytucie wykładała prof. Guadelupe Gonzalez Esquivel z Meksyku.

Instytut kształci młodzież z całej Polski, a także z zagranicy: Mołdawii, Niemiec, Ukrainy. Większość absolwentów podejmuje dalsze studia w uczelniach krajowych. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się także na kontynuację studiów za granicą.

Władze Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia

dr hab prof. PANS Marek Delong

Kolegium Wschodnie, II piętro

Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

dr Agnieszka Pieniążek

Kolegium Wschodnie, II piętro

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa transgranicznego

dr Andrzej Kawecki

Kolegium Wschodnie, II piętro

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

dr n. med.  Edyta Guty

Kolegium Wschodnie, II piętro

Kierownik Zakładu Socjologii

dr Jerzy Michno

Kolegium Wschodnie, II piętro