Kadra

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2018/2019

prof. dr hab. Jan Draus
dr Dariusz Iwaneczko
dr Andrzej Kawecki
dr Agnieszka Pieniążek – Dyrektor Instytutu
dr Marek Ruba
dr Tomasz Olejarz
dr Roman Zdybel
mgr Ewa Draus
mgr Rafał Korczyński


W roku akademickim 2018/2019 opiekunami roczników są:

Rok IIi – Dr Tomasz Olejarz