Kierunek stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorientowania w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, lecz również zdolności analitycznych i znajomości języków obcych. Studenci w czasie sześciu semestrów studiów o profilu praktycznym nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i prawnych.

Już od pierwszego roku studiów, studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową w różnych instytucjach i organizacjach. Dzięki temu łączą oni wiedzę praktyczną z teoretyczną oraz zdobywają pierwsze, cenne doświadczenia zawodowe.

W ramach programu nauczania zostały utworzone dwie specjalności tj. nowoczesny biznes w Europie i analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych.

Nowoczesny biznes w Europie to propozycja przede wszystkim dla tych osób, które chciałyby w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą lub też podjąć pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach zorientowanych przede wszystkim na wymianę handlową i świadczenie usług w państwach Europy Zachodniej i Wschodniej.

Z kolei specjalność analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych jest skierowana do osób pragnących znaleźć zatrudnienie m.in. w: organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, think tankach, sektorze ubezpieczeń i bankowości.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w:

  • przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych,

  • sektorze ubezpieczeń i bankowości,

  • organach administracji rządowej i samorządowej,

  • instytucjach kultury i mediach,

  • organizacja pozarządowych.

Kontakt:

Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia,

ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl,

Kolegium Wschodnie, II piętro, pokój 3.20,
tel. 16 73 55 240, e-mail:
stosunki@pwsw.eu