Koło Naukowe Historyków

O Kole Naukowym Historyków

Koło Naukowe Historyków Studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu (KNHS PANS) jest niezależną organizacją studencką o charakterze naukowym.


Cele Koła

Za główny cel stawiamy sobie poszerzanie własnej wiedzy historycznej oraz prowadzenie działań popularyzujących historię, publikowanie prac badawczych członków koła, a także przygotowanie do działalności naukowej.
Naszym zdaniem istotną rolę w procesie integracji studentów, uzupełniającą proces kształcenia, spełniają organizowane przez KNHS piesze rajdy, objazdy naukowe, spotkania i konferencje czy wreszcie imprezy towarzyskie.


Władze Koła Naukowego Historyków

Opiekun Koła: dr Lucjan Fac

Kontakt

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
37-700 Przemyśl
tel. (16) 16 735 51 72
e-mail: historia@pansp.pl

Kolegium Techniczne

e-mail: historia@pansp.pl