Konsultacje

 

Harmonogram dyżurów i konsultacji w semestrze letnim

roku akademickiego 2022/2023

Imię i nazwisko pracownika

Dzień tygodnia

Godzina

Numer pokoju

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych

dr Andrzej Kawecki

czwartek

16:10-17:40

3.18 KW

Kierownik Zakładu

dr Grzegorz Szopa

wtorek

środa

18:25-19:10

17:35-18:20

2.34 KW

Opiekun praktyk

dr Grzegorz Szopa

wtorek

środa

18:25-19:10

17:35-18:20

2.34 KW

dr Grzegorz Klebowicz

piątek

12:30-14:00

2.34 KW

dr Lucjan Fac

czwartek

15:30-16:15

2.34 KW

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Dariusz Iwaneczko

środa (co 2 tygodnie)

13:30-15:00

18:10-19:40

2.34 KW

dr Elżbieta Dybek, prof. PANS

środa

16:30-18:00

2.35 KW

dr hab. Stanisław Stępień, prof. PANS

środa

15:10-16:40

2.34 KW

mgr Bartłomiej Marczyk

czwartek

11:45-13:15

2.34 KW

Dr Grzegorz Szopa

wtorek

środa

18:25-19:10

17:35-18:20

2.34 KW