Ogłoszenia

12 lutego 2020

I rok BT – wyniki testu u dr. P. Treflera


Wyniki

Geografia polityczna

Bezpieczeństwo transgraniczne

I rok (2019-2020)

Ostateczne – 12.02.2020

 

l.p. indeks mapa I + II

termin

ocena

mapa

test I + II

termin

ocena końcowa
1. 8114 10 Bdb 5 Db
2. 7941 10 Bdb 3+7 Dst
3. 8111 10 Bdb 0+7 Dst
4. 8170 10 Bdb 6 Db
5. 8108 10 Bdb 6 Db
6. 8109 10 Bdb 7 Db+
7. 8067 10 Bdb 3+8 Dst
8. 8065 10 Bdb 1+9 Dst
9. 8112 10 Bdb 9 Bdb
10. 8071 10 Bdb 1+7 Dst
11. 8094 10 Bdb 3+10 Dst
12. 8098 10 Bdb 5 Db
13. 8088 10 Bdb 4+10 Dst
14. 8091 9 Bdb 0+7 Dst
15. 7724 9 Bdb 3+10 Dst
16. 8073 9 Bdb 5 Db
17. 8119 9 Bdb 6 Db
18. 8097 8 Db+ 5 Dst+
19. 8078 8 Db+ 0+8 Dst
20. 8066 8 Db+ 4+9 Dst
21. 8120 8 Db+ 0+10 Dst
22. 5332 8 Db+ 2
23. 8087 5 Dst 0+6 Dst
24. 8077 4 + 6 zal. 7 Dst
25. 8069 4 + 7 Ndst – zal. 2+7 Dst
26. 8079 4 + 8 Ndst – zal. 0+10 Dst
27. 8092 3 + 6 Ndst – zal. 1
28. 8110 2 + 6 zal. 7 Dst
29. 8118 1 + 9 Ndst – zal. 0+7 Dst
30. 8072 1 + 9 Ndst – zal. 0+7 Dst
31. 8085 0 + 5 Ndst – zal. 0+7 Dst
32. 8096 0 + 3 Ndst Ndst