Ogłoszenia

9 kwietnia 2018

I rok – ostatni termin egzaminu poprawkowego z „Geografii politycznej i ekonomicznej”


UWAGA !!!

studenci I roku

 

W dniu 12 kwietnia o godz. 8.15 odbędzie się ostatni termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna” u dr. P. Treflera dla osób, które uzyskały ocenę ndst bez adnotacji „warunek”