Ogłoszenia

1 lutego 2019

I rok – wyniki egzaminu z przedmiotu „Geografia polityczna i ekonomiczna” u dr. P. Treflera


Wyniki egzaminu

Geografia polityczna i ekonomiczna

Termin I i II mapa oraz I test – 28.01.2019 i 30.01.2019

Dr Paweł Trefler

 

 

l.p. indeks punkty mapa i test ocena mapa i test ocena końcowa
1. 7548 10 i 0 Bdb i Ndst II termin test
2. 7710 10 i 0 Bdb i Ndst II termin test
3. 7299 10 i 5 Bdb i dst Db
4. 7541 10 i 1 Bdb i Ndst II termin test
5. 7712 10 i 7 Bdb i Db +Db
6. 6352 10 i 0 Bdb i Ndst II termin test
7. 7737 10 i 10 Bdb i Bdb Bdb
8. 7717? 10 i 7? Bdb i Db? +Db?
9. 7534 9 i 2 Bdb – Ndst II termin test
10. 7711 9 i 3 Bdb – Ndst II termin test
11. 7714 9 i 2 Bdb – Ndst II termin test
12. 7617 9 i 1 Bdb – Ndst II termin test
13. 7540 8 i 0 +Db – Ndst II termin test
14. 7715 8 i 1 +Db i Ndst II termin test
15. 7753 7 i 5 Db i Dst +Dst
16. 7432 7 i 3 Db – Ndst II termin test
17. 6884 6 – brak testu Dst
18. 7778 6 – brak testu Dst
19. 7528 6 i 0 Dst i Ndst II termin test
l.p. indeks punkty mapa I i II ocena mapa
1. 7731 4 i 8 Dst
2. 7588 3 i 7 Dst
3. 7563 3 i 7 Dst
4. 7769 2 i 8 Dst
5. 7726 2 i 5 Dst
6. 7440 – i 2