Ogłoszenia

3 lipca 2018

II rok – wyniki zaliczeń u prof. Katy oraz termin zaliczeń poprawkowych i wpisów


WYNIKI ZALICZEŃ Z PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH PRZEZ PROF. R. KATĘ

 

Zaliczenie poprawkowe oraz wpisy odbędą się w dniu 5 lipca o godz. 16.00

 

Wyniki zaliczenia z przedmiotu

„Usługi na rynkach międzynarodowych”

Lp. Nr albumu Ocena
1. 7063 3,5
2. 7065 3,5
3. 7066 3,0
4. 7067
5. 7068 5,0
6. 7076 2,0
7. 7079 3,0
8. 7086 5,0
9. 7091 3,0
10. 7097 3,0

 

 

Wyniki zaliczenia z przedmiotu

„Organizacja przedsiębiorczości i zarządzanie”

 

Lp. Nr albumu Ocena
1. 7063 4,0
2. 7065 4,0
3. 7066 2,0
4. 7067
5. 7068 4,0
6. 7076 3,0
7. 7079 3,0
8. 7086 5,0
9. 7091 3,0
10. 7097 3,0

 

Wyniki egzaminu:

„Finanse publiczne i rynki finansowe”

Lp. Nr albumu Ocena
1. 7063 3,0
2. 7065 3,0
3. 7066 3,0
4. 7067
5. 7068 4,0
6. 7076 2,0
7. 7079 2,0
8. 7086 4,5
9. 7091 2,0
10. 7097 2,0