Ogłoszenia

18 czerwca 2018

II rok – wyniki zaliczenia z przedmiotu „Międzynarodowe stosunki militarne” u dr. P. Treflera


Wyniki testu zaliczeniowego

Międzynarodowe stosunki militarne

2017-2018

III rok „Stosunki międzynarodowe”

 

 

l.p. Indeks punkty ocena
1. 7064 10 Bdb!
2. 7089 7 Db
3. 7071 6 Dst+
4. 7095 5 Dst
5. 7096 5 Dst
6. 7069 4
7. 7074 4
8. 7090 4
9. 7077 4
10. 7075 3
11. 7094 3
12. 7085 2