Ogłoszenia

12 października 2020

Stypendia w sem. zim. 2020/2021


Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego

w semestrze zimowym r. akad. 2020/2021

Wniosek  o przyznanie w/w wymienionej pomocy materialnej należy złożyć
w Sekretariacie ISZ w godz.
od 10.00 do 14.00wniosek umieszcza  się w wyznaczonym do tego miejscu. Dokumenty poddawane są 24-godzinnej kwarantannie, po czym wniosek będzie weryfikowany przez pracownika ISZ.

 

Termin składania wniosków: do dnia 20 października br. wraz z załącznikami do wniosku i kompletem dokumentów (w przypadku studentów cudzoziemców oryginały dokumentów muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego  tłumacza przysięgłego).

 

PROSZĘ O ZADBANIE O PODPISY WE WNIOSKU I WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKACH ORAZ PROSZĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW. TYLKO TAKIE BĘDĄ ROZPATRYWANE !!!

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, w którym znajdują się szczegółowe informacje nt. pomocy materialnej.

 

Regulamin i wnioski wraz z załącznikami umieszczone się na stronie internetowej Uczelni w zakładce Student – Pomoc materialna!!! https://pansp.pl/pl/student/pomoc-materialna-2/