Ogłoszenia

19 listopada 2018

UWAGA !!! spotkanie Koła Naukowego Młodych Dyplomatów z Opiekunem Koła – zaproszenie


OGŁOSZENIE

 

W związku z ukonstytuowaniem się w  roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, Koła Młodych Dyplomatów w celu zaktywizowania działalności Koła oraz opracowanie i wdrożenie planu działania, na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) godz.17.00, s. 219, zapraszam wszystkich chętnych studentów do udziału w spotkaniu.

 

Porządek;

  1. opracowanie wstępnego planu,
  2. ustalenie harmonogramu realizacji planu,
  3. nakreślenie zagadnień do realizacji i przedsięwzięć organizacyjnych.

 

Opiekun Koła

Dr  R. Zdybel