Ogłoszenia

5 grudnia 2018

UWAGA !!! Spotkanie Koła Naukowego Młodych Dyplomatów


OGŁOSZENIE

 

W związku z ukonstytuowaniem się w  roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, Koła Młodych Dyplomatów w celu zaktywizowania działalności Koła oraz opracowanie i wdrożenie planu działania, na dzień 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) godz.17.00, s. 219, zapraszam wszystkich chętnych studentów do udziału w spotkaniu.

 

Porządek;

  1. opracowanie harmonogramu działalności Koła,
  2. nakreślenie terminowych zagadnień do realizacji i przedsięwzięć organizacyjnych,
  3. zaktywizowanie członków Koła do współpracy

 

Opiekun Koła

Dr  R. Zdybel