Ogłoszenia

14 stycznia 2019

UWAGA !!! studenci cudzoziemcy – ważna informacja !!!


UWAGA !!!

Studenci cudzoziemcy

 

Studenci cudzoziemcy, którzy nie posiadają ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz uiszczonej opłaty za studia za semestr zimowy (dotyczy studentów, którzy odbywają studia na zasadach odpłatności) – nie otrzymają karty egzaminacyjnej, co będzie równoznaczne z niezaliczeniem semestru zimowego i skreśleniem z listy studentów !!!