Ogłoszenia

28 marca 2018

UWAGA!!! – zarządzenie Dyrektora ISM


UWAGA studenci !!!!

 

Zarządzenie 2/2018 Dyrektora ISM ws. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych dla

studentów obchodzących Święta Wielkanocne w obrządku wschodnim

 

Zarządzenie nr 2/2018

Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

z dnia 27 marca 2018 r.

 

w sprawie usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych
w dniach 05, 06 oraz 09, 10.04.2018 roku studentów obchodzących Święta Wielkanocne
w obrządku wschodnim

Na podstawie §15 Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu i §2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
i Politologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, zarządzam co następuje:

  • 1

Dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii PANS w Przemyślu, obchodzących Święta Wielkanocne
w obrządku wschodnim, zarządzam usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych
w dniach 05, 06 oraz 09, 10.04 2018 roku. Niniejsze zarządzenie uwzględnia stosowną prośbę studentów wystosowaną do Dyrektora ISM.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PANS w Przemyślu.

 

 

Dyrektor

Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii

                                dr hab. prof. PANS Marek Delong