Ogłoszenia

12 czerwca 2020

Ważna informacja dr. R. Zdybla w sprawie zaliczenia przedmiotów !!!


UWAGA studenci !!!

 

Informacja w sprawie zaliczenia przedmiotów.

Tematykę referatów z przedmiotów:

1. Prawo dyplomatyczne i konsularne

2. Ochrona własności intelektualnej

3. Prawne aspekty bezpieczeństwa RP

proszę wybrać indywidualnie w ilości trzech sztuk z tematyki zawartej w kartach przedmiotów umieszczonych na stronie internetowej instytutu.

Ponadto szczegóły dotyczące przygotowania referatów zawarte są w aneksach kart przedmiotów umieszczonych na stronie internetowej instytutu. Referaty należy przygotować w nieprzekraczającym terminie do 10.07.2020 r.

dr R. Zdybel