Ogłoszenia

24 listopada 2020

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii !!!


Szanowni Studenci

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.11.2020 r. informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranta i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

19 października 2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w formie stacjonarnej, zostało ograniczone – zastąpiono je kształceniem hybrydowym bądź zdalnym. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Zatem legitymacjektórych ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Pełny komunikat dostępny jest na stronie  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.