Ćwiczenia w warunkach symulowanych

Ćwiczenia w warunkach symulowanych 

Symulacja medyczna – „uczenie się przez doświadczenie” – to najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Studenci aktywnie wykorzystują wiedzę, łączą nowe informacje i doświadczenia z wcześniej już zdobytymi.

Zajęcia symulowane w PANS pozwalają studentom z kierunku Pielęgniarstwo doskonalić umiejętności  w warunkach odzwierciedlających szpitalną rzeczywistość. Studenci ćwiczą na symulatorach wysokiej wierności oraz trenażerach przeznaczonych do wykonywania  różnych procedur  medycznych.

 

GALERIA