Uczelniany Klub HDK PCK Kropelinek

W dniu 13.01.2020 został reaktywowany Uczelniany Klub HDK PCK Kropelinek

Skład:

Marzena Jodłowska – Prezes

Izabela Stecura – członek

Sylwia Milczanowska – członek

 

Sylwia Milczanowska – delegat na zjazd rejonowy

 

Pierwszą akcją zorganizowaną wspólnie z Samorządem Studenckim PANS był pobór krwi w dniu 21.02.2020 r.

 

GALERIA