Podstawy pielęgniarstwa

Kształtowanie umiejętności praktycznych

Kształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnej opieki nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą i chorym realizowane jest na kierunku pielęgniarstwo w pracowniach wyposażonych w specjalistyczne trenażery.

Jest to pierwszy etap kształtowania umiejętności zawodowych. Odbywa się w ramach ćwiczeń z Podstaw Pielęgniarstwa i stanowi integralną część procesu kształcenia i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 
GALERIA