Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Zarządzenie nr PANS-SEK-021/45/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć praktycznych i Regulaminu praktyk zawodowych
na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.