Planowane konferencje

Młodzież ‘‘25 minus” – diagnozy i znaki zapytania — konferencja w Instytucie Socjologii PANS

 

Instytut Socjologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

oraz współorganizatorzy

Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)

Polskie Towarzystwo Socjologiczne –  Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji

 

mają zaszczyt zaprosić na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat  

 Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania

30−31 maja 2019 roku

Przemyśl, Pałac Lubomirskich 

 

Szczegółowe informacje na stronie:

Młodzież ‘‘25 minus” – diagnozy i znaki zapytania — konferencja w Instytucie Socjologii PANS