Aneksy do kart przedmiotów – cykl kształcenia 2019/2020-2021/2022

Komunikat Rektora

  • Komunikat Rektora z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Semestr II; rok akademicki 2019/2020