Program Erasmus+

Program Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym studenci mogą zrealizować część studiów podjętych w Polsce w jednym z krajów programu.

Obecnie Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PANS posiada umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami:

Więcej informacji na temat warunków i procedury wyjazdu w ramach programu Erasmus+ udziela zakładowy koordynator Erasmus+ dla kierunków Stosunki międzynarodowe i Stosunki transgraniczne – dr Paulina Szeląg (e-mail: p.szelag@pwsw.eu).

Szczegółowe informacje na temat  Erasmus+ są dostępne na stronie internetowej programu – http://erasmusplus.org.pl/