Władze Instytutu

Dziekan Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych

dr hab. Marek Delong, prof. PANS

Kolegium Wschodnie II piętro, pokój 3.18

———————————————————-

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych

dr Andrzej Kawecki

Kolegium Wschodnie I piętro, pokój 3.22

———————————————————-

Koordynator kierunku

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS

Kolegium Wschodnie II piętro

———————————————————