Aneksy do kart przedmiotów 2019/2020

Komunikat Rektora

  • Komunikat Rektora z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Cykl kształcenia 2019/2020 – 2021/2022