Aktualności

9 lutego 2018

Międzynarodowa Konferencja Europejska – 6 miesięcy po akcesji do Unii Europejskiej


W dniach 5 – 7 listopada 2004 r. odbyła się w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu Międzynarodowa Konferencja Europejska „6 miesięcy po przystąpieniu”, poświęcona problematyce polskiej obecności w Unii Europejskiej. Wśród organizatorów panelu znaleźli się: Stowarzyszenie Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego z Warszawy, Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich z Warszawy, Urząd Miasta Przemyśla, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Głównym celem i założeniem Konferencji stała się debata na temat skutków akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej po upływie sześciu miesięcy po przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej, analiza korzyści płynących z faktu obecności RP w strukturach UE, ekstrapolacja przyszłych kierunków polskiej polityki europejskiej. Wśród zaproszonych panelistów szczególne miejsce i zainteresowanie wzbudziła prezentacja gości z Ukrainy, dotycząca partnerstwa polsko – ukraińskiego w płaszczyźnie polityki wschodniej Unii Europejskiej.

Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 12:43  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:58