Aktualności

22 listopada 2021

Zajęcia studyjne w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu


25 października 2021 roku studenci Bezpieczeństwa transgranicznego uczestniczyli w zajęciach praktycznych zorganizowanych na terenie Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, dzięki którym mogli łatwiej zrozumieć pracę policyjnych ekspertów.

Zajęcia rozpoczęły się od przekazania informacji na temat procedury doboru do służby w Policji. Studenci dowiedzieli się, co trzeba zrobić, aby służyć w Policji. Omówiono wymagania i dokumentację, jaką należy przedłożyć podczas rekrutacji, a także opisano, jak wygląda test wiedzy i sprawności fizycznej oraz jak skutecznie się do niego przygotować. Następnie funkcjonariusze przemyskiej Policji opowiedzieli o specyfice służby w Policji, przybliżyli strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych wydziałów. O tym, jak wygląda służba na danym stanowisku oraz jakie cechy powinni posiadać kandydaci do pełnienia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych, opowiadali doświadczeni policjanci, którzy podkreślali, że to zawód dla ludzi z pasją, dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Wyjątkowym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się pogadanka na temat zabezpieczania śladów kryminalistycznych przy użyciu walizki kryminalistycznej, a także pokaz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Policji.