Aktualności

9 lutego 2018

Międzywydziałowa Konferencja Naukowa – Młodzi przeciw korupcji. Zjawisko, skutki, penalizacja


W dniach 18-20 listopada 2005 roku w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu, odbyła się Konferencja Naukowa nt. Młodzi przeciw korupcji. Zjawisko, skutki, penalizacja. Głównym zamysłem organizatorów Konferencji stała się chęć podjęcia intelektualnego dyskursu, na temat zjawiska korupcji i skutków tejże patologii w środowiskach: społecznym, politycznym, jak również w szeroko pojętej sferze publicznej. W warstwie merytorycznej Konferencja miała na celu jednoznaczne wskazanie na źródła i przypadłości zjawiska korupcji, jej skutki i implikacje w sferze społecznej, politycznej, prawnej i aksjologicznej. Inaugurację Konferencji rozpoczęła prelekcja Pani Profesor Tetiany Balabushewych z Kijowa, na temat przejrzystości w administracji państwowej Republiki Ukrainy, w rok po wydarzeniach „Pomarańczowej Rewolucji”. Kolejnym punktem roboczym Konferencji, stało się wystąpienie Pana Tomasza Gellerta, Dyrektora Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który w zastępstwie Pana prof. Andrzeja Zolla – Rzecznika Praw Obywatelskich, omówił specyfikę instytucji RPO, szczegółowo opisał zakres spraw stanowiących przedmiot działalności RPO, a także wskazał na konkretne mechanizmy i instrumenty walki z korupcją, którymi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Istotnym punktem obrad stał się także, przeprowadzony tego samego dnia, panel dyskusyjny, nt.: „Korupcja w pragmatyce administracji publicznej” moderowany przez Pana prof. Marka Lubelskiego, prawnika karnistę z Krakowskiej Szkoły Wyższej. Wśród panelistów znaleźli się ponadto: Pani Henryka Kaszycka – Paniw Sekretarz Miasta Przemyśla, Pan Jacek Kiczek Sekretarz Podkarpackiego Oddziału Prawa i Sprawiedliwości oraz Pan Andrzej Rybuś – Tołłoczko Prezes Stowarzyszenia Młodego Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Dyskusja w warstwie merytorycznej, koncentrowała się na mechanizmach walki ze zjawiskiem korupcji w administracji rządowej, samorządowej, w programach partii politycznych, a także dotyczyła konkretnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych służących przeciwdziałaniu patologii korupcji np. projektowanej instytucji Urzędu Antykorupcyjnego, idei zaostrzenia penalizacji korupcji w prawie karnym, walki z korupcją w szeroko pojętej Służbie Zdrowia. Ostatni dzień Konferencji zdominowały panele dyskusyjne nt.: „Doświadczenia korupcji na Ukrainie” i „Zjawiska korupcji na wyższych uczelniach”. Powyższe dyskursy posiadały charakter nowatorski i zawierały bezpośrednie spostrzeżenia przedstawicieli środowisk studenckich z Ukrainy, i z zaprzyjaźnionej Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza – Modrzewskiego. Dokonano swoistej „oceny” problemu korupcji, z perspektywy zarówno szkolnictwa wyższego publicznego, jak również szkolnictwa prywatnego.

Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 12:59  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:57