Aktualności

9 lutego 2018

Prelekcja prof. O. Soskina – „Polsko – ukraińskie partnerstwo strategiczne wobec wyzwań europejskich”


W dniu 11.12.2008r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu, odbyła się czwarta edycja polsko-ukraińskich paneli naukowych z udziałem prof. Olega Soskina – dyrektora Institute of Society Transformation (IST) w Kijowie. Prelekcja prof. Soskina obejmowała szerokie spektrum tematyczne i dotyczyła w szczególności: uczestnictwa Republiki Ukrainy w procesach integracji europejskiej (UE) i transatlantyckiej (NATO), analizy bieżącej sytuacji polityczno-ustrojowej na Ukrainie, omówienia głównych kierunków rozwoju partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, ukazania specyfiki bieżącej sytuacji geopolitycznej w regionie Kaukazu, omówienia kierunków ewolucji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej na przykładzie stosunków bilateralnych z Ukrainą. Tegoroczne spotkanie przyjęło charakter kontynuacji wcześniejszych konferencji nt. „Ukraina w Europie”, odbywających się w siedzibie IPiPR PANS i poświęconych problematyce stosunków polsko – ukraińskich. W panelu, obok pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, wzięli udział zaproszeni goście z innych ośrodków akademickich, w tym także z Ukrainy.
Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 12.12.2008, 23:23  |  Aktualizacja: 12.12.2008, 23:41