Aktualności

9 lutego 2018

PRZEMYSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE – inauguracyjny numer instytutowego periodyku naukowego IPiPR PANS


Instytut Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu zainaugurował proces wydawniczy instytutowego periodyku naukowego – Przemyskie Studia Politologiczne. W zamyśle Redakcji i kierownictwa Instytutu pismo powinno stanowić podstawowy instrument realizacji aktywności publikacyjnej i naukowo-badawczej kadry IPiPR, podejmować ważką i nowatorską problematykę badawczą, spełniać funkcję instrumentu dydaktycznego w przemyskim środowisku studenckim. Pismo charakteryzuje dążenie jego autorów do podejmowania interdyscyplinarnej analizy zjawisk i problemów charakterystycznych dla nauk politologicznych, prawnych, społeczno-ekonomicznych i historycznych. Treść i formę periodyku determinuje wielopłaszczyznowość i uniwersalność podejmowanych rozważań, obowiązujące trendy rozwojowe opisywanych zjawisk i problemów badawczych, nowoczesna metodologia i analiza opisu. Pismo posiada formułę półrocznika ukazującego się po każdym semestrze. W zamyśle animatorów Przemyskie Studia Politologiczne będą publikowały w przyszłości teksty autorów obcojęzycznych, a dotykających istotnych problemów naukowych związanych także z problematyką środkowo – europejską. Celem jaki przyświeca Redakcji jest prezentacja przestrzeni badawczych penetrowanych przez pracowników Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu.
Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:28  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:55