Aktualności

9 lutego 2018

Spotkanie z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą


W dniu 13 marca 2013 r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej pod egidą Koła Naukowego Politologów odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą, którego tematem były:

Pozycja i funkcje samorządu miejskiego w strukturze organów samorządu terytorialnego

Prelekcji towarzyszyła merytoryczna i ożywiona debata.

Jednocześnie zainicjowano cykl debat otwartych z udziałem osób życia społecznego, politycznego, kulturalnego i naukowego. Ideę tzw. „debat oksfordzkich” zainicjowało spotkanie z prezydentem miasta Przemyśla – Robertem Chomą. Przedmiotem wspólnej refleksji Prezydenta miasta, zaproszonych Gości, jak również przedstawicieli środowiska studenckiego stała się analiza „Pozycji i funkcji samorządu miejskiego w strukturze samorządu terytorialnego”. Debata posiadała charakter otwarty i obejmowała zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego, jego finansowania, ewolucji reżimu prawnego funkcjonowania samorządu w Polsce, ordynacji wyborczej do organów przedstawicielskich władzy lokalnej i regionalnej etc. Pan Prezydent Robert Choma odpowiadał również na pytania obejmujące konkretne problemy mieszkańców miasta Przemyśla np.: dotyczące głównych priorytetów i kierunków rozwoju polityki społecznej i inwestycyjnej, reform podejmowanych w przemyskiej oświacie, gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, działań realizowanych na rzecz podniesienia atrakcyjności miasta Przemyśla, zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i turystycznym. Spotkanie zakończone zostało kurtuazyjnym poczęstunkiem, którego gospodarzami byli przedstawiciele Koła Naukowego Politologów IPiPR PANS w Przemyślu.

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 14.03.2013, 12:26  |  Aktualizacja: 26.03.2013, 12:38