Aktualności

10 lutego 2018

„Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – publikacja okolicznościowa IPiPR PANS wydana pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej


Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – publikacja okolicznościowa IPiPR PANS wydana pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Publikacja odzwierciedla poszczególne etapy realizacji projektu Szkoły Letniej pt.: „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” opracowanego przez Instytut Politologii i Polityki Regionalnej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu we współpracy z Daemen College w Buffalo i Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu, który uzyskał dofinansowanie Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013″. Monografia dokumentuje proces dydaktyczny realizowany w ramach „szkoły letniej”, badania naukowe podjęte przez prelegentów na okoliczność realizacji procesu dydaktycznego, formę i zakres uczestnictwa przedstawicieli środowiska studenckiego amerykańskiego i polskiego oraz prace podjęte przez młodzież studencką w ramach procesu rewitalizacji nekropolii żydowskiej w Przemyślu. Elementem konstytutywnym procesu wydania publikacji stały się obligatoryjne czynności związane z redakcją naukową, recenzją profesorską, korektami językowymi etc. Publikacja stanowi najważniejszy instrument służący promocji idei „szkoły letniej” Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku w środowiskach polskim, amerykańskim, ukraińskim, żydowskim (prognozowana promocja za pośrednictwem m. in. przedstawicielstw dyplomatycznych USA i Izraela oraz zaprzyjaźnionych fundacji polsko-żydowskich i katolicko-żydowskich). W trakcie procesu wydania publikacji pozyskano cennych partnerów naukowo-badawczych i wydawniczych. Książka jest publikacja recenzowaną, dostępną publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej (ISBN: 978-83-62116-03-4).

Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” Spis treści:

  • Ci są z Ojczyzny mojej. O polsko-amerykańskim programie ,,Polska wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” kilka słów wstępu, Tomasz Olejarz

Refleksja naukowa

  • Tomasz Olejarz, Wybrane aspekty historii i tożsamości Żydów w Polsce oraz specyfika stosunków polsko-żydowskich – analiza problemowa

  • Agnieszka Bielec, Wielopłaszczyznowość dialogu polsko-żydowskiego

  • Tomasz Pudłocki, Miasto wielokulturowe – wyzwania historii. Przykład Przemyśla

Międzyuczelniana i interdyscyplinarna doniosłość i wartość projektu „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – perspektywa amerykańska

  • Andrew Kier Wise, „Worlds Together”: The Daemen College – PANS Summer Program in Poland as a Foundation for Educating Global Citizens

  • Joseph Sahr Sankoh, Unique exchange program between Państwowa Akademia Nauk Stosowanych (PWSW) and Daemen College, USA

Impresje studenckie

  • Kaleigh Ratliff, Caitlyn Ebert, Tyler Vanice, Elizabeth White, Chelsea Sieczkarek, Daemen College, Service Learning Group Reflection

  • Katarzyna Blecharczyk, Joanna Leśniakowska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Doświadczenie spotkania – spotkanie doświadczeń. Polsko-amerykańskie badania i ich wyniki, Agnieszka Bielec

Polsko-amerykańska „Szkoła letnia” „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku” – zatrzymana w obiektywie

Zdjęcie i projekt okładki: Amadeusz Targoński

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 25.03.2014, 15:28  |  Aktualizacja: 25.03.2014, 15:31