Aktualności

10 lutego 2018

Spotkanie z prezydentem Robertem Chomą nt. „Przywództwo lokalne w warunkach nowoczesnej demokracji samorządowej. Pozycja ustrojowa i rola wójta, burmistrza, prezydenta miasta”


W ramach czwartej edycji tzw. „debat oksfordzkich” Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w dniu 15 kwietnia 2014 r. w siedzibie IPiPR (przy współudziale Koła Naukowego Politologów oraz Koła Naukowego Młodych Samorządowców) odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą na temat:

Przywództwo lokalne w warunkach nowoczesnej demokracji samorządowej.

Pozycja ustrojowa i rola wójta, burmistrza, prezydenta miasta

W akademickiej debacie wzięły udział osobistości życia publicznego, politycznego, naukowego, kulturalnego oraz zaproszeni eksperci. Omówione zostały zagadnienia m.in: specyfiki polskiego samorządu terytorialnego, jego organizacji wewnętrznej, kompetencji i zasad finansowania, jakości przywództwa lokalnego realizowanego na przykładzie miasta Przemyśla, współpracy Prezydenta Miasta i Rady Miasta, specyfiki wyborów samorządowych Ziemi Przemyskiej, zmian jakościowych generowanych w płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej ostatniej dekady; problemu depolityzacji wyborów lokalnych, a także innych problemów tzw. zarządu lokalnego etc. Finalna część spotkania poświęcona została analizie treści dokumentów strategicznych, istotnych z punktu widzenia rozwoju Miasta, odzwierciedlających dynamikę zmian społecznych zachodzących w Przemyślu.

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 17.04.2014, 12:33  |  Aktualizacja: 29.04.2014, 11:28