Aktualności

10 lutego 2018

„Tożsamość multikulturowa miasta Przemyśla i specyfika wybranych mniejszości narodowych na przestrzeni dziejów” – debata w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu


W dniu 15 maja 2014 roku w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, odbyła się debata panelowa z udziałem ekspertów i uczestników polsko-amerykańskiej szkoły letniej „Polska Wielokulturowa. Współistnienie kultur polskiej i żydowskiej w XX wieku”. Przedmiotem wspólnej refleksji Prelegentów i zaproszonych Gości stała się analiza zjawiska multikulturowości i jego implikacji w stosunkach społecznych, międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych, uwarunkowań współczesnej polityki państw wobec mniejszości narodowych, uchodźców, imigrantów i faktycznego umiędzynarodowienia modelu tychże polityk oraz wyzwań stojących przed współczesnymi multicultural societies. Szczególnym przykładem ośrodka miejskiego łączącego w sobie atrybuty multikulturowości, multiwyznaniowości, multietniczności i pluralizmu społeczno-konfesyjnego stało się miasto Przemyśl oraz jego historia, wielokulturowa tożsamość oraz znaczenie diaspory żydowskiej w jego dziejach.  W ramach interdyscyplinarnej analizy przemyskiego „studium przypadku”, poruszono kwestie współczesnych uwarunkowań stosunków narodowościowych w Przemyślu i jego najbliższym otoczeniu, dylematów związanych z deficytem zjawiska tolerancji i potrzeby pogłębiania świadomości społecznej na tematy znaczenia i roli mniejszości narodowych w historii i teraźniejszości Przemyśla, a także ich doniosłości w szerokiej skali Polski i Unii Europejskiej. Prelekcji towarzyszyła otwarta debata z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego PANS oraz przybyłych mieszkańców miasta Przemyśla.

Autor: Agnieszka Bielec  |  Data publikacji: 23.06.2014, 10:15