Aktualności

10 lutego 2018

Trzecia edycja tzw. „debat oksfordzkich” poświęcona problematyce – „Organizacje trzeciego sektora wyznacznikiem siły lokalnego społeczeństwa obywatelskiego”


W dniu 1.04.2014 roku w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu, odbyła się trzecia edycja tzw. „debat oksfordzkich” poświęcona problematyce – „Organizacje trzeciego sektora wyznacznikiem siły lokalnego społeczeństwa obywatelskiego”.  Debata odbyła się z udziałem Pana Roberta Gawlika – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Przemyśla ds. Organizacji Pozarządowych oraz zróżnicowanego audytorium uczestników tj.: przedstawicieli środowiska studenckiego PANS, jak również młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego im. J. Groszkowskiego w Przemyślu. Wiele uwagi poświęcono m.in: specyfice organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Przemyśla i okolic, zasad i mechanizmów współpracy „przemyskich” NGO’s z organami samorządu terytorialnego, analizie uwarunkowań prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, roli organizacji pozarządowych w procesach aktywizacji zawodowej młodzieży miasta Przemyśla i okolic. Prelekcja i debata mieściła się w ramach tzw. „spotkań oksfordzkich” realizowanych w IPiPR PANS z udziałem osobistości życia publicznego, politycznego, naukowego, kulturalnego oraz zaproszonych ekspertów.

Autor: Agnieszka Bielec, Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 04.04.2014, 08:09  |  Aktualizacja: 04.04.2014, 08:23