Aktualności

15 marca 2018

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”


Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie

Wydział Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie

we współpracy

z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO:

UWARUNKOWANIA, ZAGROŻENIA I WYZWANIA”

Lwów, 22-23 marca 2018 roku

 

Informacje organizacyjne

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. we Lwowie.

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Studiów Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, w ramach konsorcjum z Instytutem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz przy współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych.

 

Proponowana problematyka konferencji: 

  • Sytuacja geopolityczna i uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego,
  • Mechanizmy i formy wielostronnej współpracy międzynarodowej w warunkach transformacji współczesnego systemu stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • Instytucje i organizacje międzynarodowe w walce z zagrożeniami współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • Nowe rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowa skuteczność w ich zwalczaniu,
  • Prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa i walki z zagrożeniami międzynarodowymi,
  • Teoretyczne aspekty transformacji stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa,
  • Uwarunkowania geopolityczne i zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Zgłoszenia udziału w konferencji:

Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lutego 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie zgłoszenia, prosimy o kontakt z koordynatorem konferencji dr. Piotrem Bajorem pod adresem: piotr.bajor@uj.edu.pl

 

Miejsce obrad:

Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Wydział Stosunków Międzynarodowych, ul. Uniwersytecka 1

(Sala lustrzana w budynku głównym)

 

Języki robocze konferencji:

  • ukraiński,
  • polski,

 

Materiały konferencyjne:

Artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą, opublikowane zostaną w czasopiśmie Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, seria „Stosunki Międzynarodowe” (http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel)

Organizatorzy przewidują również wydanie broszury konferencyjnej, zawierającej streszczenia wystąpień, które zostaną wydrukowane przed rozpoczęciem konferencji.

 

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z udziałem w obradach, prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji, którymi są:

dr Piotr Bajor – koordynator ze strony polskiej, kontakt: piotr.bajor@uj.edu.pl

dr Roman Wowk – koordynator ze strony ukraińskiej, kontakt: conference@ispc.org.ua

 

Ważne terminy:

 

Data Informacje
10 lutego 2018 r. Ostateczny termin wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXOtyY8Lx_2jnlcU95CihwGv9ME8-yDKridW0OH8ehNn9e3Q/viewform
15 lutego 2018 r. Informacja zwrotna do uczestników o zakwalifikowaniu referatu
i potwierdzenie udziału w konferencji
25 lutego 2018 r. Ostateczny termin przelewu opłaty konferencyjnej na rachunek organizatorów
5 marca 2018 r. Termin przesłania streszczeń wystąpień (do 3 stron) dla zainteresowanych uczestników
22 marca 2018 r Pierwszy dzień konferencji

Godz. 10.00-10.30           Rejestracja uczestników

Godz. 10.30-13.00           Obrady plenarne

Godz. 13.00-14.00           Przerwa obiadowa

Godz. 14.00-17.00           Obrady w sekcjach

 

23 marca 2018 r.  Drugi dzień konferencji

Godz. 9.00-13.00                         Obrady w sekcjach

Godz. 13.00                     Część kulturoznawcza

30 maja 2018 r. Przesłanie artykułu naukowego do publikacji pokonferencyjnej