Aktualności

19 października 2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii


W dniu 15 października br. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Podczas inauguracji Rektor PANS dr Paweł Trefler wraz z Dyrektorem Instytutu dr. hab. prof. PANS Markiem Delongiem uroczyście wręczyli indeksy studentom pierwszego roku.

Częścią uroczystości było spotkanie podsumowujące XXVIII Forum Ekonomiczne i 9. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju. Gośćmi uroczystości były Paulina Kulik i Kamila Laskowska, przedstawiciele Instytutu Studiów Wschodnich, głównego organizatora Forum Ekonomicznego i Festiwalu Biegowego w Krynicy-Zdroju, jako największej konferencji Europy Środkowo-Wschodniej, które opowiedziały o możliwościach jakie daje udział w praktykach podczas Forum Ekonomicznego. W swoim wystąpienie złożyły również podziękowania studentom naszej Uczelni, za współpracę, zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań oraz wręczyły zaświadczenia o wzięciu udziału w praktykach studenckich podczas tegorocznego przedsięwzięcia. Spośród 30 osób z PANS, w tym również studenci i absolwenci Stosunków międzynarodowych, które brały udział w praktykach, 6 osób – studenci i absolwenci  kierunku Stosunki międzynarodowe, uzyskało wyróżnienie opiekuna sekcji, a tym samym otrzymali potwierdzenie umiejętności organizacyjnych oraz rekomendację jako pracownika odpowiedzialnego przy organizacji wydarzeń konferencyjnych i sportowych. Na zakończenie swojego przemówienia, prelegentki zaprosiły wszystkich studentów, a w szczególności tych, którzy rozpoczęli swoją edukację w bieżącym roku akademickim do współpracy podczas nadchodzących wydarzeń.

Ważnym elementem inauguracji było wyróżnienie studenta III roku Stosunków międzynarodowych, a zarazem przewodniczącego Koła Naukowego Młodych Dyplomatów ISM, Adriana Geruli, który niedawno wygrał program popularnonaukowy „1 z 10”

 

fot. Marcin Sowiński

 

    Do pobrania