Aktualności

16 marca 2020

Profesjonalny sprzęt dla studentów Bezpieczeństwa transgranicznego


Walizka kryminalistyczna, pałki typu TONFA, kajdanki, rękawice bokserskie, tarcze treningowe oraz atrapy broni to sprzęt, z którego będą korzystać studenci Bezpieczeństwa transgranicznego w trakcie realizacji praktycznych zajęć z zakresu samoobrony i technik interwencji oraz kryminalistyki i kryminologii. Celem zajęć praktycznych „samoobrona i techniki interwencji” prowadzonych przez instruktora posiadającego wieloletnie doświadczenie zawodowe w Policji jest nauka technik uderzeń, bloków, kopnięć, rzutów, padów i  dźwigni przydatnych w obronie przed różnymi atakami, jak również zdobycie praktycznych umiejętności walki i samoobrony oraz radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się w codziennej służbie w różnych formacjach mundurowych. Zajęcia mają również rozwijać u studentów świadomość konieczności kształtowania samodyscypliny i samooceny oraz poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka w celu właściwego i bezpiecznego przeprowadzania interwencji z użyciem siły fizycznej i innych środków przymusu bezpośredniego. „Kryminalistyka i kryminologia” to zajęcia, podczas których wykorzystana będzie w pełni wyposażona walizka kryminalistyczna, dzięki której studenci będą mogli pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki i kryminologii wcielić się w role członków zespołu oględzinowego, m.in technika kryminalistyki. Studenci przekonają się, co zawiera w sobie walizka kryminalistyczna i wykorzystają jej zasoby do zabezpieczania śladów kryminalistycznych.