Aktualności

Kategoria: Bez kategorii

9 lutego 2018

Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie – debata międzynarodowa w PANS

26.02.2010 r. w PANS odbyła się gorąca międzynarodowa debata z udziałem gości z Polski i Ukrainy. Inicjatywą spotkania była kontynuacja współpracy jaką uczelnia podjęła z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie oraz z Zygmuntem Berdychowskim – twórcą Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizatorzy spotkania – PANS w Przemyślu, Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Urząd Miasta w Przemyślu,… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

Historia Asseco Poland jako próba odowiedzi na pytanie: „czy warto być przedsiębiorcą”?

22 maja 2009 r. gościliśmy Prezesa Asseco Poland, dr. Adama Górala, który wygłosił wykład pt. Historia Asseco Poland jako próba odpowiedzi na pytanie: „czy warto być przedsiębiorcą?”  Prelegent przedstawił historię jednej z największych i najprężniej działających polskich firm. Co więcej, podpowiedział przybyłym studentom i pracownikom jakie cechy powinien posiadać przyszły przedsiębiorca. Podkreślił również iż każdy, niezależnie… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

Debata z udziałem Marka Jurka, Marszałka Sejmu RP

W dniu 24 marca 2009 r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu odbyła się debata z udziałem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka. Dyskutowano na następujące tematy: 1. Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania prawno-gospodarcze w aspekcie suwerenności państwa. 2. Globalizacja a problemy kryzysu gospodarczego. Prognozy neutralizacji zjawiska. 3. Udział Polski w misjach… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

Krótka relacja z odbywających się w Instytucie Politologii bezpłatnych przygotowawczych kursów dla tegorocznych maturzystów

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej podjął nowatorską inicjatywę bezpłatnych przygotowawczych kursów z zakresu wiedzy o społeczeństwie dla tegorocznych maturzystów. Zajęcia prowadzą wykładowcy Instytutu, którzy w profesjonalny sposób uzupełniają oraz rekapitulują wiedzę uczestników. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i zapotrzebowania uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Zamysłem promotorów tego przedsięwzięcia pozostaje coroczna tradycja organizowania tego rodzaju kursów dla maturzystów. Autor:… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

Prelekcja prof. O. Soskina – „Polsko – ukraińskie partnerstwo strategiczne wobec wyzwań europejskich”

W dniu 11.12.2008r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu, odbyła się czwarta edycja polsko-ukraińskich paneli naukowych z udziałem prof. Olega Soskina – dyrektora Institute of Society Transformation (IST) w Kijowie. Prelekcja prof. Soskina obejmowała szerokie spektrum tematyczne i dotyczyła w szczególności: uczestnictwa Republiki Ukrainy w procesach integracji europejskiej (UE) i transatlantyckiej (NATO),… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

II Edycja „Europejskich Warsztatów” Studentów IPiPR PANS w Brukseli

 W dniach 12.04 –16.04.2008r. dwuosobowa delegacja Koła Naukowego Politologów IPiPR PANS w Przemyślu, gościła z coroczną wizytą w instytucjach europejskich w Brukseli. Bieżąca obecność obejmowała odwiedziny w siedzibie Parlamentu Europejskiego, jak również szereg towarzyszących im spotkań i paneli dyskusyjnych z przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej w PE. Przedstawiciele środowiska studenckiego IPiPR PANS uzyskali możliwość zapoznania się z… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

Konferencja naukowa – Polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe

W dniach 29.02 – 02.03.2008r. w siedzibie Instytutu Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu, odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji naukowej poświęcona problematyce „Polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych”. Tegorocznym deliberacjom towarzyszyła – jak uprzednio – międzynarodowa i ekspercka obsada panelistów, jak również zróżnicowane audytorium uczestników debat, zarówno z kraju, jak i z zagranicy (Ukraina,… Czytaj więcej »

9 lutego 2018

PANS w Przemyślu uzyskała pozytywną ocenę PKA na kierunku „politologia”

 Komisja podkreśliła, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i administracyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną, a poziom prowadzonych studiów odpowiada kryterium jakościowym. Na dowód wysokiej oceny PKA ustaliła najdłuższy z możliwych, bo 5-letni okres weryfikacyjny. Autor: Tomasz Olejarz  |  Data publikacji: 23.04.2008, 13:29  |  Aktualizacja: 27.06.2008, 11:53

9 lutego 2018

PRZEMYSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE – inauguracyjny numer instytutowego periodyku naukowego IPiPR PANS

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej PANS w Przemyślu zainaugurował proces wydawniczy instytutowego periodyku naukowego – Przemyskie Studia Politologiczne. W zamyśle Redakcji i kierownictwa Instytutu pismo powinno stanowić podstawowy instrument realizacji aktywności publikacyjnej i naukowo-badawczej kadry IPiPR, podejmować ważką i nowatorską problematykę badawczą, spełniać funkcję instrumentu dydaktycznego w przemyskim środowisku studenckim. Pismo charakteryzuje dążenie jego autorów… Czytaj więcej »