Historia

Historia

3 lata (6 semestrów)

2 specjalności:

  • Turystyka międzynarodowa
  • Militarna turystyka kulturowa

Specyfiką tego kierunku w PANS jest to, że jest on jest skierowany do osób, które chcą pracować w branży turystycznej.

Program dydaktyczny doskonale przygotowuje studentów m.in. do obsługi ruchu turystycznego, kalkulacji i analizy kosztów, układania tras i programów wycieczek, znajomości przepisów prawnych dotyczących ruchu granicznego w RP i za granicą. Umożliwia przystąpienie do 2 egzaminów państwowych uprawniających do pracy przewodnika po regionie oraz pilota wycieczek.

Link: https://ismip.pansp.pl/informacja-o-kierunku-historia/

Obsługa kierunku Historia

Dział Organizacji Kształcenia
Pałac Lubomirskich, pok. 33
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl

tel. 16 7355 233

Godziny obsługi studentów:
Pn.-Pt.: 10:00 – 14:00