Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Sesja 18-19 listopada 2023 r.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu organizuje w dniach 18-19 listopada 2023 r. (sobota-niedziela) państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Przemyślu na poziomach:

  • B1 dla dorosłych
  • C1 dla dorosłych
  • C2 dla dorosłych

Rejestracja kandydatów: od 19 września 2023 r., godz. 09.00 do 15 października (lub wyczerpania miejsc).

Uwaga! W ofercie proponujemy bezpłatnie 4 godziny akademickie szkolenia przygotowującego do egzaminu!!! (Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Gramatyka, Mówienie i Pisanie!) Kurs prowadzą doświadczeni egzaminatorzy. Kurs odbędzie się w dwa weekendy (ostateczna data zostanie ogłoszona po zamknięciu rejestracji)

Uwaga! Możliwość zdania egzaminu w jeden dzień!

Jak się zarejestrować na egzamin w PANS Przemyślu?

  • proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj) i wysłać jego skan na adres: certyfikatpolski@pansp.pl
  • wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 3 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres: certyfikatpolski@pansp.pl

Brak opłaty do 3 dni od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Miejsce egzaminu: Kolegium Techniczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty:

poziom B1 (dorośli) – 670 zł (150 euro)

poziom C1 (dorośli) – 803 zł (180 euro)

poziom C2 (dorośli) – 803 zł (180 euro)

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie podana później)

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT INGBPLPW

IBAN PL

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

Adres e-mail dla zdających egzamin w Przemyślu: certyfikatpolski@pansp.pl

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html