Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2023/2024

dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor PANS

dr hab. Marek Delong, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. Jan Draus

dr hab. Andrzej Essen, prof. PANS

dr hab. Stanisław Stępień, prof. PANS

dr hab. Dariusz Iwaneczko

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS

dr Elżbieta Dybek, prof. PANS

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Sławomir Solecki

dr Tomasz Olejarz

dr Beata Gocko

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

mgr inż Elżbieta Kuligowska

mgr Monika Adamowicz

mgr Oleksandra Chopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr Rafał Korczyński