Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.

Sesja 24-25.06.2023 r.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu organizuje w dniach ​24-25 czerwca 2023 r.​​ (sobota-niedziela)   państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach:

  • B1 dla dorosłych
  • B2 dla dorosłych
  • B1 Junior
  • B2 Junior

Rejestracja kandydatów: od  24 kwietnia 2023 r. , godz. 09.00 do 23 maja (lub wyczerpania miejsc).

Uwaga! W ofercie proponujemy bezpłatnie 4 godziny akademickie szkolenia przygotowującego do egzaminu!!! (Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Gramatyka, Mówienie i Pisanie!) Kurs prowadzą doświadczeni egzaminatorzy. Kurs odbędzie się w dwa weekendy (ostateczna data zostanie ogłoszona po zamknięciu rejestracji).

Uwaga! Możliwość zdania egzaminu w jeden dzień!

Jak się zarejestrować na egzamin?

  1. proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy ( do pobrania tutaj ) i wysłać jego skan na adres: certyfikatpolski@pansp.pl

  1. wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 3 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres: certyfikatpolski@pansp.pl

Brak opłaty do 3 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Miejsce egzaminu : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty:

  • poziom B1 (dorośli) – 701 zł (150 euro)
  • poziom B2 (dorośli) – 701 zł (150 euro)
  • poziom B1 (junior) – 421 zł (90 euro)
  • poziom B2 (junior) – 421 zł (90 euro)

według przelicznika kursu euro z dnia 31 marca 2023 roku.

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie podana później).

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT INGBPLPW

IBAN PL

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

Adres e-mail, telefon kontaktowy: certyfikatpolski@pansp.pl ; (16) 735 52 32

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie: