Sesja 5-6 listopada 2022 r.

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu organizuje w dniach ​​5-6 listopada 2022 r. (sobota-niedziela) państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomach:

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Rejestracja kandydatów: od 6 września 2022 r., godz. 09.00

Miejsce egzaminu: Instytut Humanistyczno-Artystyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E, 37-700 Przemyśl

Jak się zarejestrować na egzamin?

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj):
https://isp.pansp.pl/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/FORMULARZ-REJESTRACYJNY.pdf

2. wysłać jego scan na adres: certyfikat.polski@pwsw.eu

Wpłaty należy dokonać tylko po otrzymaniu potwierdzenia, do 7 dni od otrzymania wiadomości, a kopię dowodu wpłaty wysłać na adres: certyfikat.polski@pwsw.eu

Brak opłaty do 7 dnia od otrzymania potwierdzenia traktujemy jako rezygnację z egzaminu.

Dokumenty uprawniające do udziału w egzaminie: paszport oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty:

poziom B1 (dorośli) – 711,00 zł (150 euro)

poziom C1 (dorośli) – 853,20 zł (180 euro)

poziom C2 (dorośli) – 853,20 zł (180 euro)

wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie podana później).

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT INGBPLPW

IBAN PL

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

Adres e-mail, telefon kontaktowy: certyfikat.polski@pwsw.eu; (16) 735 52 32

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html

Do pobrania
TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2022 ROKU.docx