Kurs 26 listopada 2022

Kurs przygotowawczy do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu organizuje weekendowy kurs online przygotowujący do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Kurs zapoznaje kandydatów ze strukturą egzaminu, typami zadań występujących na danym poziomie, standardami wymagań, najczęstszymi błędami zdających. Uczestnicy będą rozwiązywać próbne testy egzaminacyjne z doświadczonymi i wykwalifikowanymi egzaminatorami związanymi z certyfikacją od ponad 15-stu lat, którzy udzielą praktycznych rad na temat rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, a szczególnie przygotowania wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Kurs rozpoczyna się w sobotę 26.11. Grafik kursu będzie dostosowany do potrzeb uczestników i obejmie cztery moduły – sprawności: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Poprawność gramatyczną, Pisanie i Mówienie.

Kurs obejmuje 30 h lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut) ze wszystkich sprawności.

Uwaga! Istnieje możliwość wykupienia tylko jednego modułu – jednej sprawności po niższej cenie.

Liczebność grup: 6  – 12 osób.

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się min. 6 osób.

Cena kursu to 600 zł/osobę.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:  certyfikatpolski@pwsw.pl