Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2022/2023

dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor PANS

dr hab. Marek Delong, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia

dr Andrzej Kawecki – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych

dr Beata Gocko, koordynator kierunku

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Małgorzata Kuźbida

dr Tomasz Olejarz

ks. dr Wojciech Pac

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS

dr Marek Ruba

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

gen. dyw. SG w st. spocz. mgr Dominik Tracz

kpt. SG mgr Sebastian Dobrowolski

asp. w st. spocz. Jerzy Białogłowicz

mgr Ewa Draus

mł. insp. Służby Celno-Skarbowej mgr Elżbieta Kuligowska

mgr Dagmara Podgórska-Kowalczyk

podinsp. w st. spocz. mgr Mariusz Szczęsny

mgr Rafał Korczyński

asp. mgr Bartosz Wardęga

mgr Oleksandra Czopko

mgr Magdalena Oliwa