Kadra

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2023/2024

dr Paweł Trefler, prof. PANS – Rektor PANS

dr hab. Marek Delong, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia

dr Andrzej Kawecki – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Humanistycznych

dr Beata Gocko, koordynator kierunku

prof. dr hab. Jan Draus

dr hab. Andrzej Essen, prof. PANS

dr inż. Janusz Hamryszczak

st. chor. sztab. SG dr Wojciech Skubisz

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PANS

dr Elżbieta Dybek, prof. PANS

ks. dr Wojciech Pac

dr Paweł Ścigaj

dr Roman Zdybel

dr Paweł Łabuz

gen. dyw. SG w st. spocz. mgr Dominik Tracz

kpt. SG mgr Sebastian Dobrowolski

asp. w st. spocz. Jerzy Białogłowicz

mł. insp. Służby Celno-Skarbowej mgr Elżbieta Kuligowska

podinsp. w st. spocz. mgr Mariusz Szczęsny

asp. mgr Bartosz Wardęga

asp. mgr inż. Bartosz Woldan

mgr Piotr Pilch

mgr Monika Adamowicz

mgr Dagmara Podgórska-Kowalczyk

mgr Oleksandra Czopko

mgr Magdalena Oliwa

mgr Rafał Korczyński